CineMonsteR


https://cinemonster.ucoz.net/

CineMonsteR - collection of the most rare and scandal films of world cinema.
WELCOME!


 

Friday, September 29, 2017

Marhuľový lekvár. 1988.

Marhuľový lekvár. 1988.
 Телевизионный фильм по рассказу F. Kárinthyho о том как важно иметь настоящий дом. Абрикосовый джем, именно так называется фильм, символизирует родной дом, семейное благополучие которого так не хватает Ферко. Его родителям не до него: мать мечтает стать великой пианисткой, отец всемирно знаменитым и богатым писателем и только со служанкой у пацана складываются доверительные отношения...
SK.Televízna adaptácia poviedky F. Kárinthyho o tom, ako je dôležité mať niekde pocit domova. Marhuľový lekvár symbolizuje domov, rodinnú pohodu, po ktorej nevýslovne túži malý chlapček Ferko, žijúci so svojimi rodičmi v jednom maďarskom mestečku 30-tych rokov 20.storočia. Matka s nenaplnenou túžbou stať sa slávnou klavíristkou a otec s ešte vzdialenejším snom byť svetoznámym a bohatým spisovateľom na syna nemajú ani chvíľku čas, ani jediné láskavé slovo. Milujúcou spoločníčkou mu je len slúžka Manci, ktorá však pre nedorozumenie s pánmi odchádza. Ferko zostáva sám, sklamaný a neochotný prijať ponúkané priateľstvo novej slúžky Rózy. Lenže aj on má svoj veľký sen a práve Róza mu ho pomôže splniť.
EN. Television adaptation of F. Kárinthyho's story about how important it is to have a sense of home. The apricot jam symbolizes the home, family well-being, which the little boy Ferko, living with his parents in a Hungarian town of the 30's of the 20th century, desperately hopes for. A mother with an unfulfilled desire to become a famous pianist and a father with an even more distant dream to be a world-famous and wealthy writer to a son have no time or even a loving word. His loving companion is only Manci, who, however, leaves for misunderstanding with his lords. Ferko remains alone, disappointed and reluctant to accept the friendship of a new maid of Rózy. But he also has his great dream, and Róza will help him meet him.
Director: Zoro Laurinc.
Cast: Zdena Studenková, František Kovár, Alexander Maďar, Adela Gáborová, Alena Michalidesová, Milan Kiš, Deana Horváthová-Jakubisková, Ivo Gogál, Vladimír Obšil, Ivan Béla Vojtek, Juraj Ďurdiak, Juraj Szabadoš, Dušan Kaprálik, Oľga Vronská, Ľudovít Reiter, Marta Rašlová, Peter Barták.
Czechoslovakia, 1988.
Language: Slovak.
Download Marhuľový lekvár.
Marhuľový lekvár. 1988.
Marhuľový lekvár. 1988.

No comments:

Post a Comment