CineMonsteR


https://cinemonster.ucoz.net/

CineMonsteR - collection of the most rare and scandal films of world cinema.
WELCOME!


 

Saturday, September 11, 2021

Dressirovshchiki. 1961.

Dressirovshchiki. 1961.
Old Soviet short film based on the story of the same name by Yuri Sotnik. About schoolchildren Grisha and Irisha, who decided to raise a dog for the border guards.
Director: Vsevolod Tsvetkov.
Cast: Elena Cheremshanova, Gennady Biryukov, Georgy Vitsin, Nikolay Emelyanov, Nina Ivanova
USSR, Yalta studio of feature films, 1961.
Language: Russian.
Download Dressirovshchiki. 1961.
 
Dressirovshchiki. 1961.
Dressirovshchiki. 1961.


No comments:

Post a Comment